Thông tin chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tất cả cho chất lượng đào tạo, tất cả vì sinh viên thân yêu
 
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng   * 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 3.699 324       Fax: +84 236 3.699 338
Email: dhnn@ufl.udn.vn   Website: http://ufl.udn.vn
 
HIỆU TRƯỞNG: PGS. TS. TRẦN HỮU PHÚC
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ, với sứ mạng đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chọn là một trong năm Trung tâm Ngoại ngữ khu vực với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ
 
I. Các ngành/chuyên ngành đào tạo
A. Bậc đại học
1. Sư phạm Tiếng Anh:
* Sư phạm Tiếng Anh
* Sư phạm Tiếng Anh bậc tiểu học
2. Sư phạm Tiếng Pháp
3. Sư phạm Tiếng Trung Quốc
5. Ngôn ngữ Anh:
* Tiếng Anh
* Tiếng Anh thương mại
* Tiếng Anh Du lịch
6. Ngôn ngữ Nga:
* Tiếng Nga
* Tiếng Nga Du lịch
 
7. Ngôn ngữ Pháp:
* Tiếng Pháp
* Tiếng Pháp Du lịch
8. Ngôn ngữ Trung Quốc:
* Tiếng Trung
* Tiếng Trung Thương mại
* Tiếng Trung Du lịch
9. Ngôn ngữ Nhật
10. Ngôn ngữ Hàn Quốc
11. Ngôn ngữ Thái Lan
12. Quốc tế học
13. Đông Phương học
 
 
* Chương trình chất lượng cao:
13. Ngôn ngữ Anh
  - Tiếng Anh
  - Tiếng Anh Thương mại
14. Quốc tế học
15. Ngôn ngữ Hàn Quốc
16. Ngôn ngữ Trung Quốc
17. Ngôn ngữ Nhật Bản
 
 
B. Bậc sau đại học:
- Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh          
- Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
- Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp
- Thạc sĩ Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
 
 
Tổng số CBVC cơ hữu của Nhà trường hiện nay là 309 trong đó 219 Giảng viên (8 PGS, 25 TS, 173 ThS). Hiện nay, Nhà trường có 32 giảng viên đang học TS, 16 giảng viên đang học ThS.
 
Đội ngũ chuyên gia, tình nguyện viên bản ngữ giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy tại Trường.
 
II. Lịch sử phát triển
Ngày 14 tháng 04 năm 1985 Bộ Giáo dục ra Quyết định số 395B/QĐ thành lập Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.
Ngày 04 tháng 04 năm 1994 Chính phủ ra Nghị định số 32/CP về việc thành lập Đại học Đà Nẵng, cơ sở Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng làm nòng cốt cùng với Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Ngày 26 tháng 08 năm 2002, Chính phủ ra Quyết định số 709/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tách và tổ chức lại 5 Khoa ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm.
 
III. Nhiệm vụ
Đào tạo giáo viên và chuyên gia ngôn ngữ có trình độ đại học và sau đại học về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.
Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngôn ngữ văn hóa.
Giảng dạy ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 với tư cách là 1 trong những đơn vị nòng cốt, 1 trong 5 Trung tâm Ngoại ngữ khu vực.
 
IV. Cơ cấu tổ chức
8 Khoa:
 
8 Phòng chức năng:
 
5 Trung tâm:
 
1 Tổ trực thuộc: Tổ Thư viện.
 
V. Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ
 
*Thời kỳ Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng:
+ 1985-1986:
 
1. Thầy Vũ Đình Khánh
Trưởng Ban phụ trách
2. TS. Dương Lân
Phó Trưởng Ban phụ trách
3. PGS.TS. Ngô Doãn Đãi
Phó Trưởng Ban phụ trách
 
+ 1986-1988:
 
1. PGS.TS. Nguyễn Hào
Trưởng Ban phụ trách
2. TS. Dương Lân
Phó Trưởng Ban phụ trách
3. PGS.TS. Ngô Doãn Đãi
Phó Trưởng Ban phụ trách
 
+ 1988-1989:
 
1. TS. Dương Lân
Quyền Trưởng Ban phụ trách
2. GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Chính
Phó Trưởng Ban phụ trách
3. NGƯT. Đặng Công Lý
Phó Trưởng Ban phụ trách
 
+ 1989-1990:
 
1. GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Chính
Trưởng Ban phụ trách
2. TS. Dương Lân
Phó Trưởng Ban phụ trách
3. NGƯT. Đặng Công Lý
Phó Trưởng Ban phụ trách
 
+ 1991-1995:
 
1. NGƯT. Đặng Công Lý
Trưởng Ban phụ trách
2. TS. Dương Lân
Phó Trưởng Ban phụ trách
 
 
* Thời kỳ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN:
+ 2003-2004:
 
Phó Hiệu trưởng phụ trách
Phó Hiệu trưởng
 
+ 2004-2009:
 
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
3. TS. Lê Viết Dũng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
 
+ 2009-2014:
 
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
3. TS. Lê Viết Dũng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
 
+ 2014-2019:
 
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng