Liên hệ

Văn phòng:   Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tầng 3, 131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại:    (+84). 236. 3.697.787   -  (+84). 236. 3.699.322
  • Email:           kt-dbclgd@ufl.udn.vn
  • Website:       http://ktdbclgd.ufl.udn.vn